ДЕТСКА ГРАДИНА ''ПРОЛЕТ'' - град Койнаре


Отиване към съдържанието

ДокументиДетска градина "ПРОЛЕТ" ГР. КОЙНАРЕ
Ул."Гоце Делчев" № 3, тел: 0879597566


ДОКУМЕНТИ ЗА П Р И Е М Н А Д Е Ц А в Детска Градина " П Р О Л Е Т"В Детска Градина "Пролет" гр. Койнаре се приемат деца целогодишно, при спазване на следните задължителни изисквания:

1. Заявление за постъпване от родителите , придружено с копие от акт за раждане;
2. Медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган
3. Протокол на МОМН за отлагане на деца от училище.

Документите на децата - кандидати за детското заведение се приемат само от Директора или ЗАС, а медицинските документи се приемат от медицинската сестра/при отсъствие от директора/.Приемът се извършва от Директор и/или медицинска сестра;


ДОКУМЕНТИ ИЗДАВАНИ от Детска градина "ПРОЛЕТ" ГР. КОЙНАРЕ

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Начало | За нас - история | Екип | Актуални новини | Групи в детската градина | Документи | Какво предлагаме | Правилници | Бюджет детска градина | Проекти | Видеогалерия и снимки | За родителите | За връзка с нас | Структура

Часът е

Назад към съдържанието | Назад към главното меню
cdg_koinare@abv.bg